ตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it center)

ตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it center)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit it center) แบบถาวร ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มีการจัดโครงการ Fix it ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 ที่ บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี การประเมินในครั้งนี้จัดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง เพื่อนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงพัฒนา เพิ่มศักยภาพของตัวนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะครู เพื่อยกระดับฝีมือช่าง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การประเมินดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี