สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS

มุทิตาคาราวะอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมุทิตาคาราวะ (เพิ่มเติม…) read more

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า (เพิ่มเติม…) read more

การจัดการเรียนการสอนช่วงอุทกภัย

read more

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค (เพิ่มเติม…) read more

อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม…) read more

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp) ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม…) read more

คู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน

ดาวน์โหลดคู่มือ (.PDF) วิดีโอเเนะนำการใช้งาน read more

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…) read more

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

ปวช2. ใบลงทะเบียนเรียน ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3ชย.+ชก.+ชช.+ชฟ.+ชอ.+โยธา ปวช.3ชส.+ชถ.+โทร+ชค ปวส.1 1.ปวส.1สชย.(ม.6) 2.ปวส.1สชย.(ทวิ) 3.ปวส.1สชผ.(ม.6) (เพิ่มเติม…) read more

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…) read more

ขยายเวลารับสมัคร นศ. ประเภทโควตา ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ read more

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทนเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2559

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ (เพิ่มเติม…) read more

เอกสารประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

(เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการห้องเรียนอัตโนมัติ

(เพิ่มเติม…) read more

เผยแพร่ผลงาน/วิจัย เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1 แบบฟอร์มเสนอของปมวิจัย-ว-สอศ.-สำหรับครู แบบคู่มือเขียนเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ-สำหร read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา ผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด