สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมในอุตสาหกรรมทำความเย็นธรรมชาติ( Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กองทุน CIF

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเบญญาดา อ่อนน้อม หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ รับมอบเงินทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากตัวแทนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปี ๒๕๑๔

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นางสาว (เพิ่มเติม…)

Read More

กิจกรรมสร้างกระแสค่านิยมคนอุบลไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธี โดยมี นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีลงนาม (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้สะเต็มศึกษาและการแข่งขันหุ่นยนต์ (STEM Education Robot Competition)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ สุขาดี มีความสุข

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการอบรมเทคโนโลยีและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น X-MAX

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…)

Read More

แนะแนวนักศึกษาโครงการทวิภาคี โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการจำกัด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู และนักศึกษาระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣 เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ . . ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📢 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับประกาศนียบัตร และรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แจ้ง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแจ้งกำหนดการ📢 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567✨ ระดับ ปวช. (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แจ้งกำหนดรับสมัคร รายงานตัว และแผนการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…) read more

เชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู และบุคลากรทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ

read more

กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ read more

รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้มีโอกาสสำเร็จ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 22566 read more

ประกาศงานทะเบียน ขออนุญาตสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร แบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ฯลฯ

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง ขออนุญาตสำรวจค (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in Door Display พร้อมระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด