สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567

สรุปยอดเงินบริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยอด ณ วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นจำนวน (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ รับมอบรถยนต์รุ่น ISUZU D-MAX 2010 ในพิธีมอบรถยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโดมน้อย

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องใน (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ลานพระวิษณุกรรม

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็น (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read More

การเข้าตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีเมืองใหม่

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ พิธีเปิดกิจกรรมสืบสานงานบุญประเพณีปิดทองและสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ. อุบลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ. อุบลฯ ร่วมโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ภารกิจ อบรมเชิงปฏิบัตการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แจ้งกำหนดรับสมัคร รายงานตัว และแผนการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…) read more

เชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู และบุคลากรทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ

read more

กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ read more

รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้มีโอกาสสำเร็จ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 22566 read more

ประกาศงานทะเบียน ขออนุญาตสำรวจความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร แบบสอบถามความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ฯลฯ

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง ขออนุญาตสำรวจค (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป) (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ.

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 นำคำร้องขอจบมาติดต่อรับใบ รบ. ตามวันที่กำหนด (เพิ่มเติม…) read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม…) read more

ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา

ประกาศจากงานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in Door Display พร้อมระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด