สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติการรับนักศึกษา 2564

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคโนโลยีบัญฑิต (ทล.บ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา 1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชน [...]

Read More

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th  

Read More

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมขอพรให้เกิดความสุข [...]

Read More

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังกิจนิสัยให้นักเรียน [...]

Read More

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ [...]

Read More

การประเมินองค์กรการมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้นิเทศ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีสถานศึกษาขนาดใหญ่ ๖ แห่ง และขนาดกลาง ๒ [...]

Read More

รานงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Download [1.86 MB]

Read More

ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาช่างอากาศยาน รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

Read More

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564

Read More

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย (อวท.)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมชี้

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพและตรวจหาสารเสพติดครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม…)

Read More

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งกำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แจ้งกำหนดการฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๒ และ ปวส.๑ (ม.๖) (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้

Read More

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564 #ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา 1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชน... read more

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th   read more

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564 read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้ read more

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

(เพิ่มเติม…) read more

แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.) read more

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี read more

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาที่บริจาคโลหิต จะได้กิจกรรม 1 กิจกรรม) read more

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ read more

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามรูปภาพที่แนบ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน

read more

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โควตา64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน โดยกำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ตามรูปภาพที่แนบ read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบเชื้อเพลงแบบเทอร์โบอากาศยาน

read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน

Download [91.44 KB] Download [529.48 KB] read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Download [89.90 KB] Download [571.70 KB] read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

Download [117.08 KB] Download [770.52 KB] read more

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ read more

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนฟรีตามนโบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

Download [183.29 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

Download [39.28 KB] read more

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับสถานศึกษา

read more

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

<คลิก> แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…) read more

วันที่(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. (เพิ่มเติม…) read more

วันที่(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล <คลิก> read more

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสั่งแข่งขันทักษะภาค62 <คลิก> read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด