สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ขอผ่อนผันเอกสารการสำเร็จการศึกษา

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์

Read More

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวส.๑

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read More

โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ธนาคารออมสินร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการ (เพิ่มเติม…)

Read More

โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะทำงานติดตามแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๖ มิถุนายน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศจากงานการเงิน รายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ประกาศจากงานการเงินรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตร (เพิ่มเติม…)

Read More

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน (COVID-19)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีขอเชิญชวน นักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

งานการเงิน ขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ การรับ – จ่ายเงิน

ประกาศจากงานการเงิน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่รับาด ของโรคติดเชื้อ COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนก (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมเพื่อประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ read more

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวส.๑

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ประกาศจากงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ธนาคารออมสินร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้ทางธุรกิจ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนก (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ เรื่อง รับชุดกีฬา

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ เรื่อง รับชุดกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “ เฉลิมราชกุมารี” ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนว เรื่อง กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศจากงานแนะแนว นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ แผนกวิชาโยธา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง read more

ประกาศจากงานทะเบียน กำหนดการวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 และ เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล้กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวล (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง Download [927.76 KB]   (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ All In One

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One Download [958.12 KB]   เอกสาร (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Download [38.35 KB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบเชื้อเพลงแบบเทอร์โบอากาศยาน

read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

read more

คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม)

Download [1.01 MB] read more

คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Download [4.76 MB] read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

read more

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ปีการศึกษา 2564

Download [687.05 KB] read more

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด