สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

เรื่องล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ กับสถานประกอบการ

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายประดิษฐ์ พาชื่น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read More

การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ เขตและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศวิตา แสงงาม (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดโครงการอบรมการยกระดับและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาว (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุมชี้แจงการใช้แบบประเมินหนังสั้นสร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับฟังการแนะแนวและรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม…)

Read More

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อม (เพิ่มเติม…)

Read More

ารประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน)

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีปิดโครงการ English Day Camp

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ English Day Camp ณ (เพิ่มเติม…)

Read More

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าตรวจโครงสร้างความแข็งแรงของรถต้นเทียน ภายใต้กิจกรรมอาชีวะอาสา

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวัฒนา ทองเทพ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

การผ่อนนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

การผ่อนนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานวัดผลและประเมินผล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📢 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣 เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ . . ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ กำหนดระยะเวลการรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📢 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับประกาศนียบัตร และรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แจ้ง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแจ้งกำหนดการ📢 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567✨ ระดับ ปวช. (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แจ้งกำหนดรับสมัคร รายงานตัว และแผนการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…) read more

เชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู และบุคลากรทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ

read more

กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ read more

รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ได้มีโอกาสสำเร็จ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศงานกิจกรรม กำหนดการซ่อมกิจกรรม และ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 22566 read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

read more

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in Door Display พร้อมระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนบายพาสสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ชุดฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยใช้สารธรรมชาติ จำนวน 1 ชุด ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in door Display ร้อมระบบเครื่องเสียและติดตั้ง จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งวิทยาลัย 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2567

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด