สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายระยะเวลารับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว
ระดับชั้น ปวช. ประมาณ 4,580 บาท
ระดับชั้น ปวส. ประมาณ 5,000 บาท
ระดับชั้น ปริญญาตรี(ทล.บ.). 750 บาท
(ยังไม่รวมค่าหน่วยกิต)

เนื่องจากวิกฤติสถานการณ์ระบาดไวรัส Covid-19

รัฐบาลได้รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย งดออกจากบ้าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นักเรียนนักศึกษาจบการศึกษา (จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2562) และนักเรียนนักศึกษามีความต้องการเอกสารการจบการศึกษาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น สมัครงาน สมัครเรียนต่อ ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาจึงได้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเอกสารฉบับจริง สามารถดาวน์โหลดสำเนาหลักฐานการจบการศึกษาจากระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงก่อนได้  คู่มือการใช้งานระบบ

กำหนดการรับใบประกาศ

ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 26 มีนาคม 2563
ระดับชั้น ปวส.2 วันที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบ้านเราให้ปลอดภัย

read more

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ read more

ขอความร่วมมือ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

เวรรักษาการ กลางวัน ประจำเดือน เมษายน 2563

Download [3.66 MB] read more

ประกาศพรุ่งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จะทำการฉีดพ่นยา

read more

ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Download [2.23 MB] read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

Download [55.46 KB] ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน ร่างเอกสารประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร เอกสารร่างประกวดราคาอาคารเก็บอากาศยานพร read more

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

Download [52.57 KB] ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารร่างประกวดราคาอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ร่างเอกสารประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น ร่างประกาศประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น read more

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทเสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ

บริษัทที่มีความประสงค์เสนอแผนบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม…) read more

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน read more

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุ <คลิก> read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR

ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาห้องเรียน CEFR read more

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของหมวดภาษาอังกฤษ ปี2562

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน-CEFR read more

กิจกรรมต่างๆ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

<คลิก> แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม…) read more

วันที่(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญช่วย กั้วศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ประธานคณะกรรมการการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. (เพิ่มเติม…) read more

วันที่(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

แจ้งรายละเอียด และกำหนดการ การแข่งทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล <คลิก> read more

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนผังจราจรเดินรถ ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสั่งแข่งขันทักษะภาค62 <คลิก> read more

กำหนดการพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙

กำหนดการพิธีเปิดแบบสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ <คลิก> read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด