สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วท.อุบลฯ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัขรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมเสวนากรณีศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงาน (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ นำคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรตินำคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย (เพิ่มเติม…)

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่สมัครรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างาน (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ระดับภาค

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ตรวจความพร้อมของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสำนัก (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ รับมอบเกียรติบัตร ” ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

แผนกวิชาโยธา วท.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการก่ออิฐ (Bricklaying)

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read More

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพลานามัย

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ (เพิ่มเติม…)

Read More

กิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read More

กิจกรรมอบรมโครงการสร้างความรู้ภัยอันตรายและกลยุทธ์ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกระแสรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read More

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนว read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “เฉลิมราชกุมารี”

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 📌📌ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศนี้ ลำดับที่ 1 (เพิ่มเติม…) read more

เรื่อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน 📌📌เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ให้ผู้ที่ผ่านการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาโยธา

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชะานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้าง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจากงานทะเบียน📢📢 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชา อตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา /2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

  read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Netx Generation Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูฯย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [290.77 KB] read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Next Generatiion Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [319.16 KB] read more

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝั่งตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [1.86 MB] read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล

Download [57.52 KB] read more

ประกาศผู้ชนะราคาการเสอนราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกการเขียนโปรแกรม PCL สำหรับอุตสาหกรรม พร้อมชุดทดสอบการเขียนโปรแกรมแบบแผงโมดูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองระบบท่อและฟิตติ้งของไหล (Fitting Lines Fitting Trainer) Download [149.74 KB] Download [857.36 KB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

read more

คำสั่งครูที่ปรึกษา 2566

Download [4.78 MB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2566

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2566 Download [2.17 MB] read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2566

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด

เรื่องล่าสุด