สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ NEWS

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562   read more

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์... read more

จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา... read more

การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี... read more

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม) กำหนดการ รับสมัคร 12 มิถุนายน 2562... read more

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

คำสั่งครูที่ปรึกษา-1-2562 read more

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

ปวช2. ใบลงทะเบียนเรียน ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3ชย.+ชก.+ชช.+ชฟ.+ชอ.+โยธา ปวช.3ชส.+ชถ.+โทร+ชค ปวส.1 1.ปวส.1สชย.(ม.6) 2.ปวส.1สชย.(ทวิ) 3.ปวส.1สชผ.(ม.6) (เพิ่มเติม…) read more

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…) read more

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…) read more

ขยายเวลารับสมัคร นศ. ประเภทโควตา ๒๕๖๒

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…) read more

เผยแพร่ผลงาน/วิจัย เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1

เอกสารประกอบการเขียนโครงการวิจัยสำหรับครู ว.สอศ-1 แบบฟอร์มเสนอของปมวิจัย-ว-สอศ.-สำหรับครู แบบคู่มือเขียนเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ-สำหร read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่องผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา ผลการใช้น้ำมักชีวภาพจากกากกาแฟเพื่อบำบัดน้ำทิ้งและลดกลิ่นเหม็นในสุขา read more

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุจากธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้ง read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด