สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดการ (เพิ่มเติม…)

Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ ๑๒ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

เตรียมความพร้อมในการจัดงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๑๑ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read More

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างอากาศยาน รับสมัครนักศึกษาโคต้า 65

วิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ ๖ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read More

รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read More

รับมอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท เกรทเตอร์ลักซ์ซูรี่ เซอร์วิสเซส (เพิ่มเติม…)

Read More

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรม (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read More

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการตรวจ Antigen test kit : ATK

วันที่ ๒๔ ธันวาคม (เพิ่มเติม…)

Read More

วันคริสต์มาสและสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read More

การประชุม การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

วันที่ ๒๓ ธันวาคม (เพิ่มเติม…)

Read More

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การจัดการ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนนปฏิบัติการราชกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ที่ยังไม่ได้รับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากงานการเงิน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น (เพิ่มเติม…) read more

แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่า และ รายใหม่ ทุกระดับชั้น

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…) read more

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง (เพิ่มเติม…) read more

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer Vaccine

กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโนยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง (เพิ่มเติม…) read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมกราคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมกราคม 2565

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2564

read more

ตั้งแต่งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564

read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด