สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วท.อุบลฯ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณา (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัว (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำน (เพิ่มเติม…)

Read More

นักเรียน นักศึกษา วท.อุบลฯ ๓๐ คน รับมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read More

ผอ.สอจ.อุบลฯ กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้ (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครู การจัดงานมุทิตาจิตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานฯ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคฯ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิง (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติห (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดซื้อรายการหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ ๒

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้ (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียร (เพิ่มเติม…)

Read More

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางกัลยกร อมรคำตัน (เพิ่มเติม…)

Read More

สอจ.อุบลฯ ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาศตรวจเยี่ยมการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read More

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้ะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (เพิ่มเติม…)

Read More

ข่าวประกาศ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ปกวิจัยในชั้นเรียน

>>>ดาวน์โหลด<<<   หน้าปกวิจัยในชั้นเรียน 1.2566 Download [5.05 MB] read more

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์ (เพิ่มเติม…) read more

สอจ.อุบลฯ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับคู่มือนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน

ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศงานการเงิน เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศงานการเงิน เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2566 read more

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานราชการ read more

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา

📣📣ประกาศงานทะเบียน📣📣 เรื่อง การให้ผู้เรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน – นักศึกษา read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ด้วยวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 read more

นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ 12 พฤษภาคม 2566)

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน – นักศึกษา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศ (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่รูปภาพมีปัญหาให้แจ้งในกลุ่มไลน์ ภาย (เพิ่มเติม…) read more

ข่าวสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแพลตฟอร์ฒการศึกษาคลาวด์ (Cloud) โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อโปรแกรม Microsoft 365 A3 for Faculty ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิธีคัดเลือก

read more

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา ซื้อหยังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1, ปวช.2, และปวช.3 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู็ชนะเสนอราคา (เพิ่มเติม…) read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชา อตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา /2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

  read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Netx Generation Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูฯย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [290.77 KB] read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Next Generatiion Firewall จำนวน 1 ชุด ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [319.16 KB] read more

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝั่งตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download [1.86 MB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

read more

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2566

read more

คำสั่งครูที่ปรึกษา 2566

Download [4.78 MB] read more

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2566

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2566 Download [2.21 MB] read more


ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์ : ทักษะดี มีจิตอาสา เอกลักษณ์ : บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Last Posts โพสล่าสุด