ไม่มีหมวดหมู่

รายงานบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Read more...

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02

Read more...

จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)
Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศจากงานแนะแนว
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ทุกระดับ และรายเก่า (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบเครื่องยนต์ฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...