ไม่มีหมวดหมู่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านแพง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเจษฎาภ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบผลิตความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ ใช้ในครัวเรือน

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประสายความร่วมมือการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายงานบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Read more...

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02

Read more...

จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...