ไม่มีหมวดหมู่

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างอุเทนถวาย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประสายความร่วมมือการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

รายงานบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Read more...

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ.02

Read more...

จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นวันที่สามของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)
Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...