ไม่มีหมวดหมู่

พิจารณาการจัดทำคำของบลงทุน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ พฤศจิกายน๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)
Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเด็กและเยาวชน

(ข่าว ปชส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.

ประกาศจากงานแนะแนว
แจ้งนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ทุกระดับ และรายเก่า (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบเครื่องยนต์ฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ และ ปวส.๑ มาทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศแจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ

ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 , ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. (เพิ่มเติม…)

Read more...

การรายงานตัวแจ้งจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)
Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network (เพิ่มเติม…)

Read more...