การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์-All-In-One-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๒๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ ๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง-ครั้งที่-2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน ๔๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more...

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2 และ เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล้กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลางแบบ2

ประกาศประกวดราคาคอมพิวเตอร์ประมวล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง

  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ All In One

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One

 

เอกสาร (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน

Read more...