Author - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

Advice ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะ ภายในสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด ได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทในโครงการ “แอดไวซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและคณะครูร่วมรับมอบถังขยะดังกล่าว
Read more...

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564
#ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา
1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชน #2ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร #2ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา #2ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา #2ฉบับ
6.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว #3แผ่น
7.ใบรับรองแพทย์

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.utc.ac.th/2020/?p=5743

Read more...

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564

สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th

 

Read more...

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมขอพรให้เกิดความสุข และความสำเร็จในอนาคต

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564

Read more...

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayโดยร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู ห้องสำนักงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังกิจนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด ภายใต้หลักการ ๕ ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ทั้งนี้เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพต่อไป
Read more...

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยม
นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑ ราย คือ นางสาวจารุณี ผาลัง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการบัญชี ได้รับเงินทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท และได้ให้คำแนะนำ หลักการดำเนินชีวิต และให้กำลังใจกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...