Monthly Archives - พฤศจิกายน 2022

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ พิธีเปิดโครงการรวมน้ำใจเพื่อนช่างซ่อมฟรี ไม่มีเงื่อนไข ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตร

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในที่พักอาศัย บ้านเรือนประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ รับเกียรติบัตรขอบพระคุณ ในโอกาสที่ได้สนับสนุนการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะครูที่มีรายชื่อตาม (ร่าง)คำสั่งอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนธันวาคม 2565

Read more...