วท.อุบลฯ รับเกียรติบัตรขอบพระคุณ ในโอกาสที่ได้สนับสนุนการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

วท.อุบลฯ รับเกียรติบัตรขอบพระคุณ ในโอกาสที่ได้สนับสนุนการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรขอบพระคุณ ในโอกาสที่ได้สนับสนุนการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี