Monthly Archives - มกราคม 2021

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โควตา64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้อำนวยการและคณะเข้าร่วมฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​ ตามห้องเรียน​ อาคารเรียน​ แผนกวิชา​

นาย​ธาตรี​ พิบูล​มณฑา​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​อุบล​ราชธานี​ มอบหมายงานให้นายสุนันท์​ อินทร์งาม​ หัวหน้างานอาคารสถานที่​ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกแสดงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบเทอร์โบอากาศยาน

Read more...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน โดยกำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ตามรูปภาพที่แนบ

Read more...

ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๘

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาโทรคมนาคม และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more...