Monthly Archives - มกราคม 2021

การประชุมแผนการบูรณาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

(เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นที่หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Read more...

แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

ประกาศจากการเงิน

เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.)

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Read more...

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาที่บริจาคโลหิต จะได้กิจกรรม 1 กิจกรรม)

Read more...

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อเกียรติบัตรคนดีศรีเทคนิคอุบลฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

Read more...