คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

Read more...

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนมิถนายน 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

Read more...

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเช็คกิจกรรมหน้าเสาธงผ่านระบบออนไลน์

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนเมษายน 2565

Read more...