Monthly Archives - พฤษภาคม 2019

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน)

  1.ปวส.1สชย.(ม.6)

  2.ปวส.1สชย.(ทวิ)

  3.ปวส.1สชผ.(ม.6)

  (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีข้อราชการจะเเจ้งให้ทราบเเละปรึกษาหารือ (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

  คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเเต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ปนะจำเดือน พฤษภาคม 2562

  (เพิ่มเติม…)

  Read more...