ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีข้อราชการจะเเจ้งให้ทราบเเละปรึกษาหารือ จึงขอเชิญรองผู้อำนวยการ ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมบัวเเสด อาคารหอประชุมโดมน้อย

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมบุคลากรทางการศึกษา