Author - panyawatn

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเเต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ปนะจำเดือน พฤษภาคม 2562

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศเเจ้งการเลื่อน กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และการประชุมผู้ปกครอง ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งระดับ ปวช. และปวส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562

(เพิ่มเติม…)

Read more...

เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

*** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…)

Read more...