Author - panyawatn

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเชิญประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีข้อราชการจะเเจ้งให้ทราบเเละปรึกษาหารือ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (เพิ่มเติม…)

Read more...

เวรรักษาการณ์(กลางวัน) เดือน พฤษภาคม 2562

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องการเเต่งตั้งบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติเวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ปนะจำเดือน พฤษภาคม 2562

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศเเจ้งการเลื่อน กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และการประชุมผู้ปกครอง ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งระดับ ปวช. และปวส. (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562

(เพิ่มเติม…)

Read more...