ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บัดนี้ การดำเนินาการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยเเล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้