การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๔

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๖๓๓ อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านสาขาวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
ขอบคุณภาพจาก สอส.