Monthly Archives - กันยายน 2019

มุทิตาคาราวะอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมุทิตาคาราวะ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

Read more...

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค (เพิ่มเติม…)

Read more...

อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา (เพิ่มเติม…)

Read more...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp)

วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านความรู้
คุณธรรม จริยธรรม (Aviation Camp) ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...