อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเรือยางขนาด ๑๐ แรงม้า จากบริษัท เอพี ฮอนด้า และเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัด
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบเรือยาง
จำนวน ๘ ลำ ซึ่งบริษัท เอพี ฮอนด้า โดยนายเจริญ ปัญญาอธิสิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย นายกิตติพล เกียรติสุรนนท์ รองผู้จัดการเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป
มอบให้อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการบรรทุกสิ่งของ และอพยพประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับมอบ ทั้งนี้นายนิยม แสงวงศ์ ู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ในฐานะประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำเรือทั้ง ๘ ลำกระจายมอบให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ออกช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป