ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ

ประกาศจากร้านค้าสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรับชุดนักเรียน นักศึกษา
ให้นำใบเสร็จหรือสลิปโอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชน
ติดต่อรับได้ที่ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น.