การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ เด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีส่วนราชการที่ดูแลด้านการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก