Monthly Archives - กันยายน 2023

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ต้อนรับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพายุดีเปรสชั่น พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัว (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำน (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียน นักศึกษา วท.อุบลฯ ๓๐ คน รับมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผอ.สอจ.อุบลฯ กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับคณะครู การจัดงานมุทิตาจิตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานฯ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...