นักเรียน นักศึกษา วท.อุบลฯ ๓๐ คน รับมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย ปี ๒๕๖๖

นักเรียน นักศึกษา วท.อุบลฯ ๓๐ คน รับมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย ปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและให้เกียรติมอบทุนการศึกษา โดยมีนางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน ๓๐ คน เข้ารับทุนการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน ไม่ฝักใฝ่อบายมุข มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม/ชุมชนเป็นที่ประจักษ์ แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ต่อไป