วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วท.อุบลฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา ครูผู้ควบคุมทักษะวิชาชีพฯ คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หัวหน้างานการเงิน และหัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง