Monthly Archives - พฤศจิกายน 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุม การเปิดสอนเพิ่มเติมสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม…)
Read more...

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

Read more...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบเว็บเบสเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการแบบเว็บเบส (เพิ่มเติม…)

Read more...

ศิษย์เก่าเยือนแผนกวิชาช่างยนต์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ดร.(กิตติมศักดิ์ ) ประสาทศิลป์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Read more...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง

ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลง สมัครเพื่อเป็นตัวแทน (เพิ่มเติม…)

Read more...