การฝึกอบรม Regulation and Aviation Legislation

การฝึกอบรม Regulation and Aviation Legislation

วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม Regulation and Aviation Legislation (Module ๑๐) พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนราธิป นเรศเสนีย์ ตำแหน่ง วิศวกรอากาศยานระดับ ๕ บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ และแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างอากาศยานให้มีประสิทธิภาพต่อไป