Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

ภาพบรรยากาศการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดภาค 4

วันที่ 2 มีนาคม 2564

ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more...

Advice ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และ การคัดแยกขยะ ภายในสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด ได้มอบชุดถังขยะแยกประเภทในโครงการ “แอดไวซ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ให้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและคณะครูร่วมรับมอบถังขยะดังกล่าว
Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network โดยความร่วมมือกับบริษัท

Hewlett Packard Enterprise (HPE) แห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

Read more...

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564
#ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา
1.ใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร
หรือใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน #2ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชน #2ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร #2ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา #2ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา #2ฉบับ
6.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว #3แผ่น
7.ใบรับรองแพทย์

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.utc.ac.th/2020/?p=5743

Read more...

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564

สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th

 

Read more...

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมขอพรให้เกิดความสุข และความสำเร็จในอนาคต

Read more...