ส่วนตัว: Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2564

Read more...

แต่งตั้งบุคคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ภาคกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2564

Read more...

เกษียณ ภาคภูมิใจ สานสายใยมุทิตา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
👉การจัดทำแบบสำรวจยินในการฉีด (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมนวัฒกรรมเทคโนโลยีบัญฑิตเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๗ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ กันยายน (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน 1,130 บาท

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้)
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...