Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างยนต์

Read more...

การประชุมเสวนา “เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม”

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...