ส่วนตัว: Blog

ประกาศวิทยาลัยเทคนิอุบลราชธานี การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา.pdf.pdf< ดาวน์โหลด

Read more...

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางดาราวรรณ รอดสิน (เพิ่มเติม…)

Read more...

สำนักงานการบินพลเรือยแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of thailand CATT) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อการเรียนการสอน ภายในแผนกวิชาช่างอากาศ วท.อุบลฯ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวลฎาภา (เพิ่มเติม…)

Read more...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ฯ วันที่ 2

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน ของสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ฯ วันที่ 1

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill) (Re-Skill)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill) (Re-Skill) (เพิ่มเติม…)

Read more...

การเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้มาเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

การเข้าตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการยุวบัณฑิต จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ที่คว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...