Monthly Archives - สิงหาคม 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อการจัดทำบัญชี”

วันนี้(๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express เพื่อการจัดทำบัญชี” (เพิ่มเติม…)

Read more...

การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (ECHO VE) (เพิ่มเติม…)

Read more...

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบจอ LCD และ LED

เมื่อวานนี้(18 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับโรงเรียนพีเอส อิเล็กทรกนิกส์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานประชาสัมพันธ์

Read more...

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อทดแทนเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา2559

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนสายอาชีพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันนี้ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานประชาสัมพันธ์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562 (เพิ่มเติม…)

Read more...

มอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาฯ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ให้เกียรติมอบโล่และเหรียญรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...