นักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศฯแนวทางการปฏิบัติการฝึกงานนักศึกษาในวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอยกเลิกการการสอบคัดเลือก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ covid 19

**เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว** (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากทางวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more...