นักเรียน นักศึกษา

ประกาศจากงานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวฯ
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่ได้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่
Read more...

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ที่เกิดในปี พ. ศ. 2543 (เพิ่มเติม…)

Read more...