นักเรียน นักศึกษา

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564
#ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวทิพยดา สาระชาติ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานที่ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวฯ

ประกาศจากงานแนะแนวฯ
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ของนักศึกษาที่ได้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่
Read more...

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2564

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ที่เกิดในปี พ. ศ. 2543 (เพิ่มเติม…)

Read more...