นักเรียน นักศึกษา

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1)

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา ที่ยังไม่ส่งหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) (เพิ่มเติม…)

Read more...

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ออกฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน)

  1.ปวส.1สชย.(ม.6)

  2.ปวส.1สชย.(ทวิ)

  3.ปวส.1สชผ.(ม.6)

  (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  เปิดรับสมัคร นร./น.ศ. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี 2562

  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  ประกาศนร.,น.ศ.ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา2562

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30

  *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** (เพิ่มเติม…)

  Read more...

  ขยายเวลารับสมัคร นศ. ประเภทโควตา ๒๕๖๒

  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)

  กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 มกราคม 2562 (เพิ่มเติม…)

  Read more...