ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โดยกล่าวถึงเรื่องการเข้าตรวจเยี่ยม (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประเมินข้อเสนอแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ.อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เพิ่มเติม…)

Read more...

สอจ. อุบลฯ ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน ๔ มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุ (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูล (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิม (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาการบัญชี วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...