ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

วันที่ ๒๗ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ารประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ มกราคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปรับการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ตรวจประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษาที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา (เพิ่มเติม…)

Read more...