ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมมอบนโยบาย “การพัฒนาอาชีวศึกษา” และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมมอบนโยบาย “การพัฒนาอาชีวศึกษา” ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Internal Audit

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี(Accountable (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีรับมอบเครื่องยนต์ ขนาด ๓๐๐ ซีซี จำนวน ๔ เครื่อง มูลค่ารวม ๙๖,๐๐๐ บาท จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหนเาเสาธง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดประชุม เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่าย (เพิ่มเติม…)

Read more...

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา กรณีเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม และเรียน เพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📢
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมสู่ความปกติวิถีใหม่ในการจัดการอาชีวศึกษา : แนวทางและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ของ Social Innovation Toolki

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี (เพิ่มเติม…)

Read more...

วท.อุบลฯ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา (เพิ่มเติม…)

Read more...