News

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –

เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

 

Read more...

พิธีบวงสรวง พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม (เพิ่มเติม…)

Read more...

จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายนพพร ศรีบุปผา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งบ้านพักอาศัยโดนไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ในการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับจาก (เพิ่มเติม…)

Read more...

การประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส และเด็กตกหล่น

๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและดำเนินการจัดการประกวดโคงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม)

กำหนดการ รับสมัคร 12 มิถุนายน 2562 ถึง 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วัน เวลา ราชการ) (เพิ่มเติม…)

Read more...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (เพิ่มเติม…)

Read more...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (จังหวัดอุบลราชธานี)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

การฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ โดย ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาเครื่องกล ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบเบรกลมรถยนต์อีซูซุ ให้กับครู อาจารย์แผนกวิชาเครื่องกล ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (เพิ่มเติม…)

Read more...