ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามรูปภาพที่แนบ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา โควตา64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ผู้อำนวยการและคณะเข้าร่วมฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิสิทธิ์ พรมดอน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​ ตามห้องเรียน​ อาคารเรียน​ แผนกวิชา​

นาย​ธาตรี​ พิบูล​มณฑา​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​อุบล​ราชธานี​ มอบหมายงานให้นายสุนันท์​ อินทร์งาม​ หัวหน้างานอาคารสถานที่​ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน โดยกำหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ตามรูปภาพที่แนบ

Read more...

ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๘

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาโทรคมนาคม และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more...

ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของแผนกวิชาโยธา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more...

ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับชมการมอบนโยบายสอศ.

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ (เพิ่มเติม…)

Read more...

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา นิเทศติดตามการสอนออนไลน์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม…)

Read more...