Monthly Archives - มิถุนายน 2020

ประกาศจากงานแนะแนว การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

*หมายเหตุ แก้ไขรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ลำดับที่ 509-530

Read more...

ส่งมอบรถ ISUZU MU-X THE NEW ONYX ให้กับสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร. ประดิษฐ์ พาชื่น (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครเข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวะศึกษาด้านดารจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Read more...

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาพอนาคต” ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคอีสาน” หัวข้อ “FUTURELAND” NIA CREATIVE CONTEST 2020

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน

Read more...