สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาพอนาคต” ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคอีสาน” หัวข้อ “FUTURELAND” NIA CREATIVE CONTEST 2020

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาพอนาคต” ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคอีสาน” หัวข้อ “FUTURELAND” NIA CREATIVE CONTEST 2020

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ภาพอนาคต” ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและชุมชนในพื้นที่ “ภาคอีสาน” หัวข้อ “FUTURELAND”

NIA CREATIVE CONTEST 2020

FUTURELAND NORTHEASTERN

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติ่มและรายละเอียดพร้อมการสมัคร
Facebook : IFI – Innovation Foresight Institute
https://forms.gle/nbXhkq2LAHDgT3i79