ส่งมอบรถ ISUZU MU-X THE NEW ONYX ให้กับสถานศึกษา

ส่งมอบรถ ISUZU MU-X THE NEW ONYX ให้กับสถานศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร. ประดิษฐ์ พาชื่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบรถยนต์ ISUZU MU-X THE NEW ONYX ให้กับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมี นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ การมอบรถยนต์ Isuzu MU-X The New ONYX ในครั้งนี้มีคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน