ประกาศจากงานแนะแนว การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากงานแนะแนว การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

*หมายเหตุ แก้ไขรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ลำดับที่ 509-530