พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี