Author - อิทธิพล สุขเติม

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

Read more...

ประกาศเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปี

เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่าง

Read more...

ประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องพื้นฐานอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน
เอกสารประกวดราคาเครื่องมือสื่อสารและนำร่องอากาศยาน

Read more...

เอกสารประกวดราคา ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

Read more...

เชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเพราะของพัสดุและราคากลาง ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องมือสื่อสารนำร่องอากาศยาน

Read more...