Author - อิทธิพล สุขเติม

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

Read more...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา

(เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network (เพิ่มเติม…)

Read more...

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สามารถสมัครด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน อาคาร 1หรือสมัครออนไลน์ที่ admission.utc.ac.th   22 ก.พ.-29 เม.ย.64

Read more...