Author - อิทธิพล สุขเติม

จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัด (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

ขอความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ ไทยเซพไทย

Read more...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการการรับข้อมูลข่าวสาร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาต่อเต็มศักยภาพ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา

(เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อบรมการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Aruba Wireless Network (เพิ่มเติม…)

Read more...