ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับกลุ่มจังหวัดภาค ๙นำโดย นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะ โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของแต่ละแผนกวิชา ณ หอประชุมโดมน้อย หลังจากนั้น เข้าสู่พิธีการขั้นตอนการประเมินฯ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามลำดับ