วท.อุบลฯ และสมาคมศิษย์เก่าวท.อุบลฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง

วท.อุบลฯ และสมาคมศิษย์เก่าวท.อุบลฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 3 แห่ง

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประสงค์ จันจำปา นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้ง ๓ แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกวันธารน้ำใจศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากพี่สู่น้อง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์, นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานำชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยฯ ตลอดทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอีกด้วย