ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565