พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวแสด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เอดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในการนี้มี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป