ข่าวประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานทะเบียน เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศงานทะเบียน
เรื่อง การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่ได้รับรูปและกรอบรูปตรงตามที่สั่ง

ประกาศจากงานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนว

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน แจ้งนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ที่สนใจรับทุนการศึกษา “เฉลิมราชกุมารี”

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
📌📌ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศนี้ ลำดับที่ 1 (เพิ่มเติม…)

Read more...

เรื่อง ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ , เรียนเพิ่ม และรีเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน
📌📌เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
👉👉รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...