ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานการเงิน

ประกาศจากงานการเงิน

นักเรียน ที่ยังไม่ได้รับ ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท สามารถรับได้ ในวัน เวลา ดังนี้
ปวช1. วันที่ 22 มีนาคม 2564
ปวช.2 วันที่ 23 มีนาคม 2564
ปวช.3 วันที่ 24 มีนาคม 2564

** หมายเหตุ 1. รับเอกสารการกรอกรายละเอียดใบสำคัญรับเงินได้ทุกวัน
2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท

Read more...

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียก ปวช.๒ และนักศึกษา ปวส.๑ (ม.๖) ฝึกอาชีพ / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน ระดับ ปวช.๒  (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึก Avionics Trainer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร และหอประชุม ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more...

กำหนดวันรายงายตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดับชั้น ปวช.1,ปวส.1 และ ปริญญาตรี

#ปวช.1 รายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2564
#ปวส.1 #ป.ตรี รายงานตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-11.30 น.
ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ (เพิ่มเติม…)

Read more...

คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แนะนำขั้นตอนการสมัครเรียน รอบทั่วไป 2564 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564

สามารถเข้าสมัครได้ที่  https://admission.utc.ac.th

 

Read more...

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป

ประกาศรับสมัคร นักเรียน – นักศึกษา รอบทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2564  👉👉รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้👈👈
Read more...