ข่าวประกาศ

ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 มาติดต่อถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัว

ประกาศจากงานทะเบียน
ให้นักเรียน นักศึก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานกิจกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเข้าแถว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศงานกิจกรรม
แจ้งเปลี่ยนแปลงตาราง (เพิ่มเติม…)

Read more...

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ประกาศจากงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ให้นักเรียน – นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำใบระเบียนผลการเรียน (เพิ่มเติม…)
Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ลูกจ้าง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดสอบใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ทุกชั้นปีเข้าแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศงานกิจกรรม
ให้นักเรียน นักศึกษา (เพิ่มเติม…)

Read more...

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 ในสถานศึกษา

Read more...