ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานการเงิน ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เรื่องแจ้งกำหนดการเปิดสอนภาคฤดูร้อน (เพิ่มเติม…)

Read more...

ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา

ประกาศจากงานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ทุนการศึกษา(ให้เปล่า) เพื่อโอกาสที่ดีทางการศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รับส (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2566

ประกาศงานการเงิน
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าเบิกจ่าย (เพิ่มเติม…)

Read more...