ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ ปรับการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปรับการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

นักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ติดต่อรับคำร้องขอจบการศึกษาที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(เพิ่มเติม…)

Read more...

การจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Online ทุกระดับชั้น สัปดาห์ที่ 12

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
การจัดการ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศ (เพิ่มเติม…)

Read more...

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 9-10 ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง (เพิ่มเติม…)

Read more...