ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแจ้งกำหนดการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศแจ้งกำหนดการ📢
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567✨
ระดับ ปวช.
วันที่ 8 พ.ค. 2567
ระดับ ปวส.✅
วันที่ 9 พ.ค. 2567
ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น.
ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
**การแต่งกาย : นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี