วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝือแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วท.อุบลฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝือแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม เตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๗ สาขา ได้แก่ ๑. สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ ๑ ๒. สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ ๑ ๓. สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ๔. สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ๑ ๕. สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ ๑ ๖. สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ ๑ ๗. สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ ๑ โดยมี นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป