โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ก่อนฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ก่อนฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(ข่าว ปชส.อบ.วท.วันนี้)
วันที่ ๒ มิถุนายน๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ก่อนฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการออกฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป