ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน AMTO

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน AMTO

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน และคณะครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน AMTOUB เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจรับการรับรองเป็นสถาบันการฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน AMTO สำหรับสถานศึกษา ๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาอากาศตรี บัญชา ชุนสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบิน (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการบิน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน (AMTO) ต่อไป