สอจ.อุบลฯ ร่วมการตรวจเยี่ยม และมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

สอจ.อุบลฯ ร่วมการตรวจเยี่ยม และมอบผ้าห่มแกนักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ และมีนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มแก่นักเรียนที่ยากจน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ให้เกียรติต้อนรับและร่วมรับมอบผ้าห่มอย่างพร้อมเพรียง