วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ออกแนะแนวศึกษาต่อ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ต่อไป