วท.อุบลฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาศที่เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาศที่เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา นางสาวทิพยดา สาระชาติ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ คณะครูที่เกี่ยวข้อง นำนายศุภชัย นามวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาโยธา กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร