ประกาศจากงานการเงิน แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม

ประกาศจากงานการเงิน แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม

ประกาศจากงานการเงิน
แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนแก้กิจกรรม
(รอบสุดท้ายเฉพาะคนที่มีรายชื่อจากงานกิจกรรมเท่านั้น)
สามารถชำระเงินได้ที่งานการเงิน
ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น