รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จัดประชุมงานอาคารสถานที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จัดประชุมงานอาคารสถานที่

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝนสาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมงานอาคารสถานที่ ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยแม่บ้าน และนักการภารโรง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป