ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

(ข่าว ปชส.วท.อบ. วันนี้) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างดี