การประชุมเรื่อง การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

การประชุมเรื่อง การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นสนามสอบ ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

การประชุมเรื่อง การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา