วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านพิณโท

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านพิณโท

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยนายคมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม นางอรทัย ซาเสน ดร.ทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และนายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน นำตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านพิณโท อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป